Over ons

Volg een cursus theorie of praktijk om je stuurbrevet te behalen bij Navivaar, de vaarschool van VVW!

Navivaar werd op het einde van de jaren ’80 opgericht en is officieel erkend onder het erkenningsnummer van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (E06).

VVW is in België de grootste federatie voor watersporters en pleziervaarders. Dankzij Navivaar kunnen wij dan ook iedereen van A tot Z begeleiden bij het behalen van een Belgisch stuurbrevet. VVW neemt alle administratie op zich, Navivaar zorgt op haar beurt voor de nodige kennis en kunde om de examens en praktijk tot een goed einde te brengen. Ondertussen heeft deze vaarschool wel 5 opleidingscentra!

Bij Navivaar kun je tijdens de opleidingen rekenen op doorwinterde instructeurs die met hun twee voeten in de praktijk staan.

Navivaar is bovendien de enige vaarschool die eigen pleziervaart havens in beheer heeft als uitvalsbasis.

Neem hier alvast een kijkje  voor data van verschillende cursussen, of stuur ons een berichtje.

Het cursusboek van Navivaar vind je op de webshop van VVW.

In België zijn stuurbrevetten verplicht voor boten langer dan  15m of sneller varend dan 20km/uur.

Het stuurbrevet wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit.

Na het behalen van het Belgisch Stuurbrevet kan u eveneens het ‘International Certificate of Competence’ afgekort ICC bekomen via een eenvoudige aanvraag bij het Ministerie van Verkeer. Uw aanvraag van het ICC kunt u ook regelen via de website van onze federatie www.vvw.be . Het ICC heeft u meestal nodig wanneer u in het buitenland een boot wilt huren.

Om een Stuurbrevet te bekomen dient u te slagen in een theoretisch examen en het bewijs te leveren van een praktische vaarstage. In de nabije toekomst zal deze vaarstage gepaard gaan met een verplichte evaluatie (gepland voor 2021).

Bij het afleggen van het examen kan u kiezen voor het:

  • Beperkt Stuurbrevet: laat u te varen op alle binnenwaters, behalve de Beneden zeeschelde en Westerschelde (Alles wat stroomafwaarts is vanaf de haven van Antwerpen).
  • Algemeen Stuurbrevet: laat u toe te varen op alle vaarwaters.

De meeste kandidaten wensen een Algemeen Stuurbrevet te behalen. Om die reden bevatten onze cursussen alle voorbereidingen voor het afleggen van zowel het beperkt als het algemeen stuurbrevet.

Navivaar organiseert zowel de opleiding voor het theoretische examen als de praktijkstage. Bovendien die de federatie waartoe Navivaar behoort (VVW) de volledige opvolging om jou snel het stuurbrevet te laten behalen.

Navivaar is de motorvaarschool voor en door watersporters!