Over ons

Navivaar werd oorspronkelijk opgericht eind jaren 80 door een samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Watersport.

De Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) is in België de grootste federatie voor watersporters en pleziervaarders.

Vanuit die achtergrond kan Navivaar dan ook opleidingen geven met doorwinterde  instructeurs die met hun twee voeten in de praktijk staan.

Dankzij onze rijke ervaring kunnen wij de enthousiaste pleziervaarders begeleiden en voorbereiden op het theoretische examen en hun eveneens de nodige praktijkervaring verschaffen.

In België zijn stuurbrevetten verplicht voor boten langer dan  15m of sneller varend dan 20km/uur.

Er wordt verwacht dat de regelgeving inzake de noodzaak van een stuurbrevet voor alle (toekomstige) pleziervaartschippers weldra verstrengd wordt, zoals in omringende landen zoals Frankrijk en Duitsland reeds het geval is.

Het stuurbrevet wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit.

Na het behalen van het Belgisch Stuurbrevet kan u eveneens het ‘International Certificate of Competence’ afgekort ICC bekomen via een eenvoudige aanvraag bij het Ministerie van Verkeer. Uw aanvraag van het ICC kunt u ook regelen via de website van onze federatie www.vvw.be . Het ICC heeft u meestal nodig wanneer u in het buitenland een boot wilt huren.

Om een Stuurbrevet te bekomen dient u te slagen in een theoretisch examen en het bewijs te leveren van een praktische vaarstage. In de nabije toekomst zal deze vaarstage vervangen worden door een praktijkexamen (vermoedelijk vanaf begin 2020).

Bij het afleggen van het examen kan u kiezen voor het:

  • Beperkt Stuurbrevet: laat u te varen op alle binnenwaters, behalve de Beneden zeeschelde en Westerschelde (Alles wat stroomafwaarts is vanaf de kaden van Antwerpen).
  • Algemeen Stuurbrevet: laat u toe te varen op alle vaarwaters.

De meeste kandidaten wensen een Algemeen Stuurbrevet te behalen. Om die reden bevatten onze cursussen alle voorbereidingen voor het afleggen van zowel het beperkt als het algemeen stuurbrevet

Navivaar is de motorvaarschool voor en door watersporters!